• Podporte nás

 • Mesto Poprad v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na spolufinancovanie nákladov spojených s prevádzkovaním Mestského útulku pre psov Poprad.

  Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na osobitný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave.

  Číslo účtu dobrovoľnej zbierky: 5078065878/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.
  IBAN: SK1309000000005078065878
  BIC: GIBASKBX

  Viac o zbierke

 • Materiálna podpora

  Psíkom v našom útulku môžete doniesť konzervy, granule, „pamlsky“, staré matrace, deky, misky, vôdzky, obojky a akékoľvek potreby určené pre psov. Najviac zo všetkého ich potešíte granulami značky Brit Premium, Brit Care, Eminent a Ontario. Keďže veľa psíkov sa k nám dostane v zlom zdravotnom stave, snažíme sa ich kŕmiť kvalitnejšími granulami. Kvalitná strava zohráva v živote zvierat veľmi dôležitú rolu. S týmito značkami máme pozitívne skúsenosti a našim psíkom veľmi chutia.

 • Dobrovoľníci

  Dôležitou súčasťou starostlivosti o útulok a o jeho obyvateľov sú však aj dobrovoľníci. Ich pomoc je potrebná predovšetkým pri každodennej starostlivosti o psy, vrátane ich prechádzok. Dobrovoľníkom sa môže stať každá plnoletá osoba alebo mládež vo veku nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.