• Dobrovoľníci

  • Dobrovoľnícka výzva

    Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou starostlivosti o útulok a o jeho obyvateľov. Ich pomoc je potrebná predovšetkým pri každodennej starostlivosti o psy, vrátane ich prechádzok. Dobrovoľníkom sa môže stať každá plnoletá osoba alebo mládež vo veku nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.