• Personál a dobrovoľníci

  • Prevádzku  Mestského  útulku  pre túlavé  a  odchytené  psy  zabezpečuje  mesto  Poprad prostredníctvom vlastného personálu.  Dôležitou súčasťou starostlivosti o útulok a o jeho obyvateľov sú však aj dobrovoľníci. Ich pomoc je potrebná predovšetkým pri každodennej starostlivosti o psy, vrátane ich prechádzok. Dobrovoľníkom sa môže stať každá plnoletá osoba alebo mládež vo veku nad 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu.

  • Peter Greňa

    +421 910 890 228

  • Lenka Michaláková

    +421 910 890 208

  • Michal Zaťura