• Poslanie

 • Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy:

 • Naším cieľom je zabezpečiť komplexnú starostlivosť o nájdené a odchytené psy z územia mesta Poprad
 • zabezpečuje a vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, zabezpečuje psom pitnú vodu a koterce,

 • zabezpečuje a vykonáva kŕmenie psov umiestnených v útulku, zabezpečuje psom pitnú vodu a koterce,

 • spolupracuje pri odchyte psov,

 • po odchytení psa zabezpečí základné vyšetrenie psa veterinárnym lekárom, ktorý určí dobu karantény psa,

 • sprístupňuje útulok verejnosti a poskytuje občanom potrebné informácie o psoch umiestnených v útulku,

 • zabezpečuje zverejnenie odchytených psov vhodným spôsobom prostredníctvom mestských a regionálnych médií,

 • zabezpečuje odborné veterinárne činnosti poskytované v útulku veterinárnym lekárom,

 • zabezpečuje odovzdanie utrateného alebo uhynutého psa kafilérii,

 • vedie evidenciu odchytených psov i veterinárnych úkonov,

 • realizuje vydávanie odchytených psov záujemcom.