• Ako adoptovať psíka z útulku?

  • Adopcia psíka z útulku je jednoduchá:

    1. Výber psíka,

    2. uhradenie adopčného poplatku vo výške 30,- eur.

      Tento poplatok pokrýva náklady vynaložené na odchyt psíka, veterinárne ošetrenie, a to odčervenie, odblšenie, očkovanie, čipovanie, vystavenie preukazu a v prípade dospelého psíka či feny aj kastráciu. Za to každý Popradčan, ktorý si adoptuje psíka z mestského útulku v Poprade, je na jeden rok oslobodený od platenia dane za psa. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení psa z útulku. Toto oslobodenie od platenia dane sa vzťahuje na dvanásť mesiacov. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku alebo od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

    3. Prevzatie psíka, spísanie protokolu o prevzatí.