• Často kladené otázky

  • ČO MÁM ROBIŤ, AK NÁJDEM NA ULICI TÚLAVÉHO PSA?

   V prípade, ak nájdete na ulici v našom meste alebo v jeho častiach túlavého psíka, kontaktujte mestskú políciu na čísle 159. Odchyt psov majú na starosti odborne spôsobilí príslušníci mestskej polície, ktorí boli na túto činnosť zodpovedajúco vybavení odchytovou tyčou, odchytovou sieťou, narkotizačnou puškou a fúkačkou. Po odchytení psíka ho hliadka mestskej polície donesie do útulku, kde podstúpi základné veterinárne ošetrenie a bude umiestnený do karanténnej časti útulku. Počas tejto doby sa bude hľadať pôvodný majiteľ psíka. Ak sa pôvodný majiteľ nenájde, psík bude ponúknutý na adopciu prostredníctvom internetovej stránky útulku alebo iných médií.

  • KEDY SA KONÁ V ÚTULKU VEREJNÁ PRECHÁDZKA SO PSÍKMI?

   Verejné prechádzky so psíkmi z útulku sú každý pracovný deň okrem pondelka od 13:00 h do 16:00 h. Z dôvodu veľkého záujmu o prechádzky so psíkmi sme sa rozhodli predlžiť hodiny pre verejnosť v piatok od 13:00 h do 17:00 h. Cez víkend môžete našich psíkov potešiť prechádzkou a pohladením od 10:00 h do 14:00 h . Naši „útulkáči“ sa na vás už tešia.

  • KOĽKO SA PLATÍ PRI ADOPCII PSÍKA ?

   Pri adopcii psíka z nášho útulku sa uhrádza adopčný poplatok vo výške 30,- eur. Tento poplatok pokrýva náklady vynaložené na odchyt psíka, veterinárne ošetrenie - odčervenie, odblšenie, očkovanie, čipovanie, vystavenie preukazu a v prípade dospelého psíka či feny aj kastráciu.

  • JE PRAVDA, ŽE AK SI ADOPTUJEM PSÍKA Z ÚTULKU, NEPLATÍM DAŇ ZA PSA?

   Áno, je to pravda. Každý Popradčan, ktorý si adoptuje psíka z mestského útulku v Poprade, je na jeden rok oslobodený od platenia dane za psa. Nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie podaním priznania v zmysle zákona a po predložení dokladu o osvojení si psa z útulku. Toto oslobodenie od platenia dane sa vzťahuje na dvanásť mesiacov. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku, alebo od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

  • JE PRECHÁDZKA SO PSÍKMI Z ÚTULKU VEKOVO OBMEDZENÁ?

   Maloleté osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu so psíkmi prechádzať iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby. Od zamestnancov mestského útulku si môžete vyžiadať súhlas na prechádzku so psom z útulku, v ktorom zákonný zástupca maloletej osoby prehlasuje, že na seba preberá všetku zodpovednosť a poučil svoje dieťa o bezpečnom správaní sa k týmto zvieratám.

  • JE PRAVDA, ŽE PSÍKOV V ÚTULKU CVIČÍTE?

   Áno, je to pravda. V spolupráci s kynologickými klubmi Canislog a AK Kamzík sa snažíme našich psíkov naučiť základné povely a správne ich socializovať. Veríme, že psík, ktorý ovláda základnú poslušnosť, má väčšiu šancu na adopciu.

  • ČO ZNAMENÁ DOČASNÁ OPATERA?

   Dočasná opatera (v skratke DO) je najdôležitejšia forma pomoci, ktorú môžete akémukoľvek útulku ponúknuť. Do útulku sa často dostanú šteniatka, bytové psíky a choré jedince, ktoré by pobyt vo vonkajšom koterci nezvládli, a tak potrebujú zabezpečiť pobyt v domácom prostredí.

  • PRE KOHO JE DOČASNÁ OPATERA VHODNÁ?

   Pre akéhokoľvek psíka. Starého, chorého, bytového, ale predovšetkým pre šteniatka a psíkov po kastrácii. Šteniatka sa k nám dostávajú často vo veľmi mladom veku. Je to vo veku, kedy by mali byť ešte pri mame a čerpať vitamíny na vytvorenie imunity z mlieka matky. Bez imunity je útulkové prostredie pre týchto malých psíkov veľmi nebezpečné. Domáce prostredie im môže zachrániť život. Takisto môžete pomôcť aj psíkovi po kastrácii dočasnou opaterou na cca 1 týždeň. Po kastrácii a zotavení v dočasnej opatere sa psík vráti späť do útulku, alebo cestuje do nového domova.

  • AKO DLHO TRVÁ DOČASNÁ OPATERA?

   Ideálne je, ak si zvieratko necháte až do doby, kým sa pre neho nájde vhodný trvalý domov. Zvieratko nechceme zbytočne stresovať neustálou zmenou prostredia. Presun z miesta na miesto môže u psíkov vyvolať psychické problémy, ale u jedincov so slabšou imunitou aj zdravotné. Často nám však pomôže dočasná opatera aj na pár dní, na týždeň alebo na dva.

  • KTO HRADÍ NÁKLADY ZA ZVIERATKO V DOČASNEJ OPATERE?

   Samozrejme, útulok. Do dočasnej opatery zabezpečíme pre každého psíka stravu a potreby. Taktiež sa postaráme o veterinárnu starostlivosť, nafotenie zvieratka, inzerciu a nájdenie nového domova.

  • ČO JE ÚLOHOU DOČASNÉHO OPATROVNÍKA?

   Starať sa o psíka či mačičku, ako by to bolo vaše zvieratko. Darovať mu lásku, svoj čas a trpezlivosť, správne ho socializovať a pomôcť mu zabudnúť na všetko zlé, čím v živote prešlo.

  • ČO VŠETKO MÔŽEM PSOM V ÚTULKU DAROVAŤ?

   Psíkom v našom útulku môžete doniesť konzervy, granule, „pamlsky“, staré matrace, deky, misky, vôdzky, obojky a akékoľvek potreby určené pre psov. Najviac zo všetkého ich potešíte granulami značky Brit Premium, Brit Care, Eminent a Ontario. Keďže veľa psíkov sa k nám dostane v zlom zdravotnom stave, snažíme sa ich kŕmiť kvalitnejšími granulami. Kvalitná strava zohráva v živote zvierat veľmi dôležitú rolu. S týmito značkami máme pozitívne skúsenosti a našim psíkom veľmi chutia.

  • PREČO JE NUTNÉ PSA KASTROVAŤ?

   Kastrácia má sama osebe niekoľko pozitívnych hľadísk. U fien sa ňou predchádza nádorovým ochoreniam mliečnych žliaz, maternice, bolestivým zápalom maternice, pseudogravidite a taktiež sa predchádza neželanému krytiu. U psov sa predchádza nádorovým ochoreniam prostaty a semenníkov. Psíky sú poslušnejšie, vernejšie svojmu majiteľovi a dožívajú sa vyššieho veku.