• Nad popradským útulkom vyšlo slniečko

 • Slavomír Mišurda v akcii s Alim

  Bežná sobota – 19.marec 2016. V útulku sa uskutočnil deň otvorených dverí(DOD), ktorý mesto Poprad venovalo širokej kynologickej verejnosti. Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy v Poprade privítal Popradčanov i ľudí z blízkeho okolia na krásnej spoločenskej akcii, ktorá mala punc pomoci opusteným psíkom. Pretože som sa tejto akcie aktívne zúčastnil, musím povedať, že nad popradským útulkom vyšlo slniečko a opustené psíky majú konečne láskyplnú opateru. Akcia bola z môjho pohľadu veľmi dobre zorganizovaná a účasť verejnosti pomerne vysoká. Bolo vidieť, že ľudia chcú venovať svoj voľný čas opusteným psíkom a uvedomujú si dôležitosť a postavenie nášho mestského útulku. Počas celej akcie mohli návštevníci vziať psíkov z útulku na prechádzku a musím povedať, že ich vyvenčili naozaj dostatočne. Ľudia priniesli množstvo diek, granulovaného krmiva a rôznych kynologických potrieb. Snahu pomôcť bolo cítiť na každom kroku, bolo to úžasné a obdivuhodné. Samospráva poskytla ozvučenie a postavila veľký stan, v ktorom na návštevníkov čakal teplý čaj a občerstvenie. S veľkým záujmom sa stretli ukážky psích športov. ŠKK Canislog Poprad spolu s príslušníkmi Mestskej polície Poprad predviedli ukážky poslušnosti a služobnej kynológie. Členovia AK Kamzík predviedli ukážku agility. Mesto poskytlo ozvučenie a o dobrú atmosféru sa postaral hovorca mesta Marián Galajda.

  Som veľmi rád, že po 25 rokoch sa podarilo mestský útulok vrátiť na miesto, kde zastáva pevný bod pomoci opusteným psom. Pretože som príslušníkom Mestskej polície v Poprade a pracujem na odchytoch opustených psov, dovolím si niekoľko postrehov.

  Od septembra 2015, kedy odchyty prešli do pôsobnosti mestskej polície, podarilo sa dostať pod kontrolu rizikové oblasti, v ktorých bol výskyt tulákov bežný. Myslím, že i verejné mienka v týchto častiach sa mení k lepšiemu. Na Staničnej ulici v Matejovciach, kde sídli rómska osada, pravidelne kontrolujeme stavy psov a prebytočných alebo týraných jedincov ihneď odoberáme. Našiel sa i mechanizmus sankcii pre týchto neprispôsobivých občanov, ktorí v tejto veci porušujú zákon. Možnosti sú bohužiaľ obmedzené kapacitou útulku. Odchyty fungujú nepretržite a verte, že vždy je čo riešiť.

  Veľmi ma teší, že s odchytenými psami, ktoré sú často v úbohom stave, pomáhajú v útulku pracovať profesionáli ako pán Olearčin. Jeho pomoc pri socializácii týchto psíkov a ich ďalšej adopcii je neoceniteľná. Má úžasnú úspešnosť, ktorú vidím hlavne na psoch odobratých v osadách. Pôvodne nesmierne plaché psy s tendenciou hrýzť po krátkom čase ani nespoznávam. Samozrejme svoj podiel na tom má aj sieť dobrovoľníkov a predovšetkým samotný personál útulku, vďaka ktorému sa darí pravidelne umiestňovať psov do dočasnej opatery a najmä k novým majiteľom. Pomáha aj rozbehnutá spolupráca i s inými podobnými zariadeniami v SR. Prostredie útulku sa skultúrnilo a vidieť i pokrok v ubytovacej časti pre psíkov. Pribudli príjemné drevené rošty a pracuje sa na nových, krásnych búdach.

  Touto cestou chcem poďakovať vedeniu mesta za obrovský kus práce v tejto problematike, zamestnancom útulku, dobrovoľníkom a hlavne vám – návštevníkom, ktorým nie sú osudy týchto psíkov ľahostajné. Ďakujem všetkým vám, ktorí svoj voľný čas venujete týmto psíkom alebo v tejto ťažkej dobe prispievate akoukoľvek finančnou alebo materiálnou pomocou na podporu útulku. Dávate týmto psíkom pocit domova.

  PS: Zdá sa, že nad popradským útulkom vyšlo slniečko a hreje naozaj dobre. 

  Bc. Slavomír Mišurda

  REPORTÁŽ Z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ