/
  • Psíkom a ľuďom

   Mestský útulok pre túlavé a odchytené psy zabezpečuje komplexnú starostlivosť o nájdené a odchytené psy z územia mesta Poprad. Táto webová stránka ponúka príležitosť zoznámiť sa s psíkmi umiestnenými v útulku a s možnosťami, ako im pomôcť. 

  • Najbližšie podujatia

   Mestský útulok nie je prijímateľom 2% zo zaplatenej dane

   Dôležitá informácia!

   Mestský útulok a ani samotné mesto Poprad ako jeho zriaďovateľ nie sú prijímateľmi pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení noviel (rok registrácie 2016, rok príjmu 2017). Prijímateľmi môžu byť iba zaregistrované občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie a podobne. Všetkým tým, ktorí zvažovali podporu útulku touto formou a chceli nám poukázať 2% zo zaplatenej dane, veľmi pekne ďakujeme.